Τα νέα της SAPT Hellas

Διαβάστε αναλυτικά....

Rescue project-με συμμετοχή πολλών και καλών και της SAPT Hellas

Rescue project-Χριστουγεννιάτικο πάρτυ

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την κατασκευή καινούργιων σκυλο-δωματίων

στο καταφύγιο του Σωματείου “Αδέσποτη Ελπίδα”

Event Facebook: https://www.facebook.com/events/850883365080085/

Impact Hub Athens-Καραϊσκάκη 28, 10554 Αθήνα

Leave a Reply

*

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
988