KIN.A.Ψ.Υ. (Kίνηση Aδερφών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)

Πληροφορίες

Περιγραφή

Ένα “πρώτο σκαλί” ζωτικής σημασίας και γνωριμία με τους ανθρώπους της ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ στο Κέντρο Ημέρας της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη). Φροντισμένος χώρος το Κέντρο Ημέρας, που ιδρύθηκε από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. το 1997 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Ψυχαργώς-Β-Φάση” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συζητήσαμε με τους συμμετέχοντες για πάρα πολλά θέματα που αφορούν τους ίδιους αλλά και αδέρφια τους και υποσχεθήκαμε να πάμε ξανά, όποτε μας θέλουν για να κάνουμε “δουλειά”.