9/12/2013-Εκστρατεία Ενημέρωσης στα Δημοτικά Σχολεία της Έδεσσας (ημέρα πρώτη)