9ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 9ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Περιγραφή

Κάθε χρόνο βρισκόμαστε σε αυτό το Νηπιαγωγείο. Κάνουμε έναν ωραίο κύκλο, καθόμαστε σε χαμηλά παγκάκια και τα παιδιά ακούνε με προσοχή. Είχαμε και δύο παιδιά που φοβόντουσαν πολύ, αλλά το ξεπέρασαν με τη βοήθειά μας. H «νίκη» της ομάδας μας έρχεται πάντα με μικρά προσεκτικά βήματα!

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
760