9ο Νηπιαγωγείο Πειραιά (νήπια και Α’ δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 9ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Περιγραφή

Άψογα προετοιμασμένοι οι μικροί μαθητές, όλα στη θέση τους, και τα παιδιά τόσο ήσυχα που δεν το πιστεύαμε αν σκεφτεί κανείς το μικρό της ηλικίας τους. Τους μιλήσαμε απερίσπαστοι και είχαμε την προσοχή και συμμετοχή τους και με ερωτήσεις και με ιστορίες που μας διηγήθηκαν. Μετά βγήκαμε έξω για το βιωματικό μέρος και περάσαμε θαυμάσια. Όλα τους θυμούνταν πού χαϊδεύουμε έναν σκύλο που δε μας ξέρει για να του δείξουμε ότι δεν θα τον πειράξουμε και να γίνουμε φίλοι.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
908