78ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 78ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Περιγραφή

Πραγματικά χαιρόμαστε να κάνουμε παρουσιάσεις σε τέτοιου είδους τάξεις νηπιαγωγείου. Τα παιδιά αν και πολύ μικρά, ήταν απόλυτα προσηλωμένα και ήσυχα στην παρουσίαση. ‘Eδειξαν ενδιαφέρον και χάρη σε αυτό κερδίσαμε πολύ χρόνο ώστε να γνωριστούν όλοι, με όλους τους σκύλους της ομάδας μας!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
746