65ο Γυμνάσιο Αθήνας (Γ’ Γυμνασίου)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 65ο Γυμνάσιο Αθήνας

Περιγραφή

Η ατμόσφαιρα του σχολείου ήταν πολύ φιλόξενη. Ευχαριστούμε πολύ την κα Αναστασία Κοτσιαφίτου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Αγωγής για την άριστη προετοιμασία των παιδιών και την ενεργή συμμετοχή της με δικές της ερωτήσεις.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
834