5ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (3η, 4η, 5η & 6η Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 5ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου

Περιγραφή

Λιγότερα παιδιά, περισσότεροι εθελοντές και σκύλοι και η παρουσίαση κύλησε ομαλά. Βοηθήσαμε πιστεύουμε πολύ τα παιδιά που φοβούνταν, όπως για παράδειγμα την μικρή Έλενα η οποία στην αρχή δεν ήθελε ούτε καν να πλησιάσει και λίγο αργότερα, όχι μόνο κάθισε δίπλα στην Κούκλα αφού την είχε χαϊδέψει αλλά την τάισε κιόλας!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
908