47ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 47ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Περιγραφή

Παρόλη την ασταμάτητη βροχή και την απίστευτη κίνηση στους δρόμους, η επίσκεψη έγινε κανονικά, αφού τα παιδιά μας περίμεναν πως και πως! Αδύνατον λοιπόν να τους χαλάσουμε το χατίρι, έστω και κάτω από τέτοιες αντίξοες συνθήκες. Η παρουσία των μαθητών και στις δύο παρουσιάσεις ήταν άψογη, μας άκουσαν με προσοχή και ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες μας, συμπεριφερόμενοι με σεβασμό και τρυφερότητα στους σκύλους μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
758