4ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 4ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου

Περιγραφή

Δεύτερη φορά που επισκεπτόμαστε το νηπιαγωγείο αυτό. Μας έκανε πολύ καλή εντύπωση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που με την μέθοδο της μαιευτικής, όπως εκείνοι ξέρουν καλύτερα, βοηθούσαν τα παιδιά να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
846