4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

Περιγραφή

το 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου πήγαμε πάλι, για άλλες τάξεις αυτή τη φορά.
Είπαμε στα παιδιά ότι οι περισσότεροι της δικής μας γενιάς έχουν αγοράσει σκύλο.
Και ότι εκείνα είναι η ελπίδα μας, εκείνα καλούνται να κάνουν πράξη άλλα ήθη.
Και ότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
Τα παιδιά κατάλαβαν και συμφώνησαν.