4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

Περιγραφή

Όχι, δεν σταματάμε, κι ας έχουμε καιρό να αναρτήσουμε νέα και φωτογραφίες από τις επισκέψεις μας σε σχολεία και ιδρύματα. Σήμερα για παράδειγμα ήμασταν προσκεκλημένοι στο 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου για 4 διακριτές ενημερώσεις 3 τμημάτων της Γ και ενός τμήματος της Β τάξης.
Σταθήκαμε αρκετά στο θέμα της αναγκαιότητας της στείρωσης και πήραμε μεγάλη χαρά που όλα τα παιδιά όχι μόνο συμφωνούσαν μαζί μας, αλλά είχαν και επιχειρήματα που στηρίζουν την θέση τους. Μεγάλη χαρά σας λέμε!