4ο Γυμνάσιο Αχαρνών

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 4ο Γυμνάσιο Αχαρνών

Περιγραφή

Δύσκολα παιδιά αλλά τελικά τα καταφέραμε. Ευτυχώς οι εκπαιδευτικοί ήταν συνεργάσιμοι και κάθετοι και κάποιοι μαθητές, που ενοχλούσαν όλους τους άλλους που ήθελαν να παρακολουθήσουν, εξαιρέθηκαν από την παρουσίαση και έτσι μπορέσαμε να συνεχίσουμε.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
720