3ο Νηπιαγωγείο Μαρκόπουλου

Περιγραφή

3ο Νηπιαγωγείο Μαρκόπουλου. Είναι μεγάλη πρόκληση να “κρατήσει” κανείς την προσοχή των παιδιών στις εικόνες που συνοδεύονται από λόγια με σημαντικά μηνύματα. Όμως, τα καταφέραμε, ακούσαμε και σωστές απαντήσεις από παιδιά που κατάλαβαν και συμμετείχαν  ενεργά. Μπράβο τους, μπράβο και στις παιδαγωγούς τους.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
808