3ο Δημοτικό Κηφισιάς

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 3ο Δημοτικό Κηφισιάς

Περιγραφή

Οι φωτογραφίες από την επίσκεψη αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτες διότι οι γονείς δεν ήθελαν, ούτε καν πλάτες παιδιών ούτε με αλλοιωμένα πρόσωπα όπως κάνουμε σε όλα τα σχολεία. Έγιναν δύο παρουσιάσεις στην Γ΄ και Ε΄ τάξη του σχολείου και τα παιδιά ήταν αρκετά ενημερωμένα και πολύ στοργικά με τους σκύλους της ομάδας μας.

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
736