3ο Δημοτικό Κηφισιάς

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 3ο Δημοτικό Κηφισιάς

Περιγραφή

Οι φωτογραφίες από την επίσκεψη αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτες διότι οι γονείς δεν ήθελαν, ούτε καν πλάτες παιδιών ούτε με αλλοιωμένα πρόσωπα όπως κάνουμε σε όλα τα σχολεία. Έγιναν δύο παρουσιάσεις στην Γ΄ και Ε΄ τάξη του σχολείου και τα παιδιά ήταν αρκετά ενημερωμένα και πολύ στοργικά με τους σκύλους της ομάδας μας.