25/9/2013: ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η Σχέση μας με τα Ζώα ως Δείγμα Πολιτισμού» Θεατρικός Σταθμός Ηρακλείου