2ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας (Τάξη ΣΤ’)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 2ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας

Περιγραφή

Αν και τα παιδιά ήταν συνεργάσιμα και αρκετά ενημερωμένα στο θέμα «σκύλος», όταν ήρθε η στιγμή του βιωματικού κομματιού της παρουσίασης, επικράτησε -ιδιαίτερα πάνω στην σκηνή, μία σχετική αναστάτωση. Οι μαθητές ερχόντουσαν σχεδόν όλοι μαζί, ενώ φυσικά όλοι τους θα είχαν το χρόνο να χαϊδέψουν τους σκύλους εθελοντές της ομάδας, με αποτέλεσμα να δυσκολέψουν το έργο των μελών της ομάδας που προσπαθούσαν από την μία να βάλουν τάξη και από την άλλη να αντεπεξέλθουν μαζικά σε όλες τις ερωτήσεις των παιδιών. Οι δε σκύλοι ήταν διαρκώς περικυκλωμένοι από παντού και αν και εκπαιδευμένοι, δεν έπαυαν να στρεσάρονται…

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
870