2ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας (Τάξεις Α’, Β’ και Γ’)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 2ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας

Περιγραφή

Η παρουσίαση κύλησε αρκετά καλά αν και θα θέλαμε οι εκπαιδευτικοί που παρίσταντο να είναι λίγο πιο ενεργοί στην τήρηση της τάξης ώστε αυτή να μη διακόπτεται. Οι μαθητές είναι λογικό να είναι ανήσυχοι αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επίσκεψή μας είναι κι αυτή ένα μάθημα και όχι διάλειμμα από τα καθήκοντά τους.