2ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας (Τάξεις Α’, Β’ και Γ’)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 2ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας

Περιγραφή

Η παρουσίαση κύλησε αρκετά καλά αν και θα θέλαμε οι εκπαιδευτικοί που παρίσταντο να είναι λίγο πιο ενεργοί στην τήρηση της τάξης ώστε αυτή να μη διακόπτεται. Οι μαθητές είναι λογικό να είναι ανήσυχοι αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επίσκεψή μας είναι κι αυτή ένα μάθημα και όχι διάλειμμα από τα καθήκοντά τους.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
910