2ο Δημοτικό Αχαρνών (ομάδα B, Ε & Στ τάξεις)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 2ο Δημοτικό Αχαρνών (ομάδα B, Ε & Στ τάξεις)

Περιγραφή

Όταν το σχολείο ενδιαφέρεται κυρίως για την παιδεία των μαθητών, και μετά για την εκπαίδευση και τις επιδόσεις, το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να δραστηριοποιούνται και να παίρνουν πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, σαν και αυτή που ζήσαμε σήμερα…γεμάτη με συγκίνηση…Ευχαριστούμε για την φιλοξενία, και για το μάθημα που πήραμε και εμείς! Εύα Σιγανάκη, εθελόντρια SAPT Hellas.

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
900