2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (Α’, Β’ και Γ’ τάξεις)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Περιγραφή

Ολόκληρη εκδήλωση, με εκθέσεις μαθητών, με μηνύματα “A Dog is for Life not just for Christmas”, βίντεο, σλάιντς, μουσικές αφιερώσεις των ίδιων των μαθητών. Εμείς δεν ήταν δυνατόν να λείψουμε! Η κα Ζήσου και οι συνάδελφοί της είχαν κάνει φοβερή προετοιμασία. Τους ευχαριστούμε πολύ διότι, πραγματικά, το παράδειγμα που δίνουν στα παιδιά είναι πολύ καλό. Αρκετές φορές έχουμε συναντήσει παιδιά των οποίων η ευαισθητοποίηση δυστυχώς ανακόπτεται από δασκάλους ή καθηγητές που … κοιτούν το ρολόι τους ανυπόμονα μέχρι να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή μας.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
898