1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

Περιγραφή

Εσπερινό το σχολείο, ενήλικοι και ανήλικοι μαθητές, εργαζόμενοι πολλοί από αυτούς, και ήταν μάλλον θαύμα και το ότι ενδιαφέρθηκαν αρκετοί να συμμετάσχουν στην ενημέρωσή μας. Απαντήσαμε σε αρκετές ερωτήσεις σε σχέση με τους σκύλους τους και ειδικότερα επί θεμάτων συμπεριφοράς και αρμονικής συμβίωσης.