1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

Περιγραφή

Εσπερινό το σχολείο, ενήλικοι και ανήλικοι μαθητές, εργαζόμενοι πολλοί από αυτούς, και ήταν μάλλον θαύμα και το ότι ενδιαφέρθηκαν αρκετοί να συμμετάσχουν στην ενημέρωσή μας. Απαντήσαμε σε αρκετές ερωτήσεις σε σχέση με τους σκύλους τους και ειδικότερα επί θεμάτων συμπεριφοράς και αρμονικής συμβίωσης.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
666