16ο Δημοτικό Αμαρουσίου (τάξεις Α και Β)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 16ο Δημοτικό Αμαρουσίου

Περιγραφή

Πέρασαν πέντε χρόνια από την πρώτη μας επίσκεψη μας σε αυτό το σχολείο και να που για δεύτερη φορά μας ξαναέγινε πρόσκληση και μάλιστα για παρουσίαση σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Τα παιδιά ήταν πολλά, αλλά και η ομάδα μας μεγάλη, οπότε καταφέραμε εύκολα να τα κάνουμε να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον το θεωρητικό κομμάτι, ενώ η όμορφη ηλιόλουστη μέρα μας επέτρεψε να κάνουμε τη γνωριμία με τους σκύλους μας στο προαύλιο του σχολείου. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
898