11ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 11ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου

Περιγραφή

Χρόνια τώρα πηγαίνουμε στο εξαιρετικό αυτό νηπιαγωγείο! Οι μικροί μαθητές ήταν, όπως πάντα, πολύ καλά προετοιμασμένοι και ενθουσιώδεις αλλά πάντα με μέτρο για να μην στεναχωρήσουν τους σκύλους της ομάδας μας με φωνές, απότομες κινήσεις και χάδια στα κεφάλια τους.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
772