11ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου (προνήπια & νήπια)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 11ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου

Περιγραφή

Πολύ προετοιμασμένα και ευαισθητοποιημένα τα παιδιά. Κοιτάξτε τις ζωγραφιές τους! Ήταν η πρώτη φορά που ρωτήσαμε “από που ήρθαν τα αδέσποτα” και πήραμε την σωστή απάντηση από ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ, ότι “τα παράτησαν οι οικογένειές τους”. Πολλές φορές την απάντηση αυτή δεν την παίρνουμε ούτε από παιδιά Γυμνασίου!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
1004