11ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου (προνήπια & νήπια)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 11ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου

Περιγραφή

Πολύ προετοιμασμένα και ευαισθητοποιημένα τα παιδιά. Κοιτάξτε τις ζωγραφιές τους! Ήταν η πρώτη φορά που ρωτήσαμε “από που ήρθαν τα αδέσποτα” και πήραμε την σωστή απάντηση από ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ, ότι “τα παράτησαν οι οικογένειές τους”. Πολλές φορές την απάντηση αυτή δεν την παίρνουμε ούτε από παιδιά Γυμνασίου!