11ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 11ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου

Περιγραφή

Αγαπημένο Νηπιαγωγείο!!! Κάθε χρόνο εκεί εμείς. Πάντα καλά προετοιμασμένα τα παιδιά από τις απίστευτες δασκάλες τους Τίνα και Όλγα. Ησυχία, τάξη και ευαισθησία, όλα τα καλά που πάντα φέρνουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και γλυκάκια κέρασμα στους εθελοντές μας και χυμοί γιατί από την πολλή κουβέντα με τα παιδιά μας είναι μάλλον απαραίτητοι!!!!! 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
848