11ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 11ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου

Περιγραφή

Πρώτη μας φορά σε αυτό το νηπιαγωγείο. Μία δασκάλα ζήλεψε τα φιλάκια που έδινε η Γουάκυ μας στην Πέννυ και ζήτησε ειδικώς να λάβει (όπως και έγινε φυσικά) κι εκείνη τέτοια φιλιά κατά τη διάρκεια του βιωματικού μέρους της επίσκεψής μας. Στα παιδιά δεν άρεσαν καθόλου οι φωτογραφίες των δεμένων και αδύνατων σκύλων ούτε αυτές των κουταβιών στο δρόμο. Τα επιφωνήματα ήταν πολλά και έντονα…

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
944