10ο Ειδικό Δημοτικό Αθηνών (Μαράσλειο)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 10ο Ειδικό Δημοτικό Αθηνών (Μαράσλειο)

Περιγραφή

Πολλά παιδιά και ο χώρος σχετικά περιορισμένος αλλά όλοι οι καλοί χωρούν, είναι αλήθεια… Αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά αλλά και “μετατρέψαμε” έστω για λίγο, βίαιες συμπεριφορές σε … γλυκά χάδια. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτό και θα το παλεύουμε με πάθος και για πάντα. Μη γελάσετε, ήδη … προετοιμάζουμε τα παιδιά των εθελοντών μας 2, 5, 8 και 10 ετών ακόμα για την ανάληψη καθηκόντων ως νέοι μελλοντικοί εθελοντές όταν αρχίσουν και δεν μας κρατούν τα πόδια μας πια. Αν και αργεί αυτό, καθώς η ηλικία είναι στο … μυαλό και όταν το μυαλό αυτό είναι πεισματάρικο και επίμονο σαν το δικό μας, το σώμα πάντα ακολουθεί.

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
894