1ο Ειδικό (Νηπιαγωγείο & Δημοτικό)-Ηράκλειο Κρήτης (3-6 Απριλίου 2023)