1ο Γυμνάσιο Μοσχάτου (Α’, Β’ και Γ’ τάξεις)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 1ο Γυμνάσιο Μοσχάτου

Περιγραφή

Τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα παιδιά δείχνουν ότι είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα σχετικά με τα ζώα, όμως έχουν κάποιες λανθασμένες απόψεις σχετικά με τη SAPT Hellas. Ρωτούν να μάθουν πόσα ζώα μαζεύει η Οργάνωση κάθε μέρα και εάν μπορούμε να τους δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση παπαγάλων και κουνελιών. Επίσης υπάρχουν παιδιά που ενδιαφέρονται για υιοθεσία σκύλου και θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα σχετικά με το θέμα. Παιδιά, σας θυμίζουμε: ένας σκύλος δεν είναι παιχνίδι αλλά ευθύνη και συγχρόνως χαρά για όλη την οικογένεια. Θέλει και μπορεί όλη η οικογένεια να μοιραστεί και τη χαρά αλλά και τις ευθύνες και προπαντός, εσείς που ενδιαφέρεστε για υιοθεσία σκύλου; Αν ναι, τότε καθίστε όλοι μαζί και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας!!!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
886