1ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού (3η Γυμνασίου)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 1ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

Περιγραφή

Ήταν πολλές ερωτήσεις επί θεμάτων συμπεριφοράς προς ιδιόκτητους ή αδέσποτους σκύλους και με χαρά βέβαια τις απαντήσαμε. Το πιο σημαντικό; Παιδιά μην ξεχνάτε, πρέπει όλη η οικογένεια να θέλει να υιοθετήσει έναν σκύλο και μετά την υιοθεσία, όλα τα μέλη της να μοιράζονται την ευθύνη του!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
882