Ταξίδι στην Ανάπτυξη

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ταξίδι στην Ανάπτυξη

Περιγραφή

Στις 14 Ιουνίου 2008 επισκεφτήκαμε το “Ταξίδι στην Ανάπτυξη”. “Δουλέψαμε” και κάναμε παρέα με παιδάκια 5-8 ετών, άλλα με αυτισμό, άλλα με διάσπαση προσοχής, άλλα με αρθρωτικές και μαθησιακές δυσκολίες και ένα με σύνδρομο Asperger’s. Χαρακτηριστικά, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος είναι ενα ευφυέστατο παιδί με σύνδρομο Asperger’s το οποίο βοηθήσαμε πιστεύουμε να ξεπεράσει την “τρομάρα” που τον πιάνει όταν ακούει … γαύγισμα σκύλου. Αφού λοιπόν του γαυγίσαμε … εμείς, ναι καλά διαβάσατε, εμείς οι άνθρωποι, μετά του γαύγισαν η Κούκλα και η Μιμή και ο Κωνσταντίνος, με χαρά πια, αναπηδούσε και έλεγε και ξανάλεγε, “δεν τρόμαξα”.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
742