Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» – Σπίτι Φιλοξενίας Μελισσίων

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Περιγραφή

Το λένε “Χαμόγελο του Παιδιού” και το εννοούν. Ζεστή φιλοξενία, χαμόγελα των παιδιών και αφοσιωμένοι άνθρωποι. Είχαμε χρόνια να τους επισκεφθούμε, κακώς, αλλά υποσχεθήκαμε να πάμε πάλι σύντομα. Περάσαμε καταπληκτικά και γνωρίσαμε και τα ζώα του “Χαμόγελου” χήνες, πάπιες, σκύλους, ένα ελάφι στο οποίο θέλουμε και προσπαθούμε να βρούμε συντροφιά και πολλές κατσίκες, α! και 3 κουνελάκια…

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
988