Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» – Σπίτι Φιλοξενίας Μελισσίων

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Σπίτι Φιλοξενίας Μελισσίων

Περιγραφή

Τα παιδιά του “Χαμόγελου” χαμογελούν πολύ. Κάθε παιδί και μια ξεχωριστή ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ την κα Μ. Βεσκούκη, Υπεύθυνη του σπιτιού Μελισσίων και βεβαίως την κα Μ. Κονταξή και τον κ. Κ. Γιαννόπουλο για την πρόσκληση (δις).

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
896