Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά (Α’ Γυμνασίου, ομάδα Ι)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραια (Α' Γυμνασίου, ομάδα Ι)

Περιγραφή

Η Ράλλειος διέσωσε εγκαταλελειμμένο υποσιτισμένο σκυλάκι από την Πάρνηθα (Οκτώβριος 2015)

http://www.se-skepseis.gr/archives/23002

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
916