Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραια (Α’ Γυμνασίου, ομάδα ΙΙ)