Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Περιγραφή

Στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά χαιρόμαστε πάντα να πηγαίνουμε. Αυτή η επίσκεψη ήταν αφιερωμένη στην ομάδα Φιλοζωίας των μαθητριών των Α’ και Β’ τάξεων. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Νίκο Αρφανάκο, Εκπαιδευτικό Π.Ε. και Συντονιστή της Ομάδας Φιλοζωίας και όλες τις μαθήτριες για το ενδιαφέρον τους και την ευαισθητοποίηση που επέδειξαν κατά την επίσκεψή μας. Σύντομα θα ξαναπάμε για άλλους μαθητές του Ράλλειου που δεν ανήκουν στην Ομάδα.

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
864