Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά (Γ Ομάδα)

Πληροφορίες

Skills Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά (Γ Ομάδα)

Περιγραφή

Στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά πηγαίνουμε συνήθως για να μιλήσουμε με την ολιγομελή ομάδα ζωοφιλίας. Σήμερα όμως ήρθαμε για τρεις διαδοχικές παρουσιάσεις στα υπόλοιπα παιδιά, με την ελπίδα η ομάδα να αποκτήσει κι άλλα μέλη! Εδώ η τρίτη σε δύο τμήματα της Α και ένα τμήμα της Β Γυμνασίου.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
916