Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Πανελλήνια Ενωση Για Την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Και Επαγγελματική Επανένταξη) – Απογευματινή Λέσχη

Πληροφορίες

Περιγραφή

Να μαστε πάλι στην ΠΕΨΑΕΕ, στην απογευματινή λέσχη αυτή τη φορά. Ο Δημήτρης, παρά την τραυματική του εμπειρία στην ηλικία των 6 ετών, συμμετείχε με μεγάλο ενθουσιασμό. Παρά τα προβλήματά του, είχε πολύ περισσότερη κριτική σκέψη από πολλούς συνανθρώπους μας που δεν μεταθέτουν το φόβο τους στην ύπαρξη των σκύλων.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
918