Πειραματικό Γυμνάσιο Θηλέων Ραλλείου Πειραιά (Ομάδα Α)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Πειραματικό Γυμνάσιο Θηλέων Ραλλείου Πειραιά

Περιγραφή

Έχει συσταθεί στο σχολείο αυτό μία υπέροχη ομάδα ζωοφιλίας που βεβαίως -και λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας των μαθητριών – έκανε την παρουσίασή μας πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912