Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ)

Περιγραφή

Οι ένοικοι του ξενώνα, την ώρα που χάιδευαν τους σκύλους της ομάδας μας άρχισαν να χαμογελούν περισσότερο και να τους ταίζουν με πολύ μικρά κομματάκια τροφής, χωρίς να φοβούνται. Η συμμετοχή ήταν συγκινητική και βεβαίως σκύλοι και άνθρωποι πέρασαμε υπέροχα. Ευχαριστούμε θερμά την κα Χ. Γραμανδάνη, Υπεύθυνη Ψυχολόγο του ΕΠΙΨΥ και τους κ.κ. Μ. Οικονόμου και Π. Ανδρόνικο, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ξενώνα και Πρόεδρο του Δ.Σ., αντίστοιχα.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912