Οικοτροφείο “Αθηνά” ΠΕΨΑΕΕ

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Οικοτροφείο "Αθηνά" ΠΕΨΑΕΕ

Περιγραφή

http://www.pepsaee.gr/ – Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη