Νηπιακή Αγωγή (παιδιά 4-6 ετών)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Νηπιακή Αγωγή (παιδιά 4-6 ετών)

Περιγραφή

Αχ, τι χαρά. Παιδιά προετοιμασμένα, δεκτικά και φιλικά, ακόμα και αυτά που φοβούνταν. Άψογη οργάνωση και συνεργασία με τις Νηπιαγωγούς. Περάσαμε μηνύματα που βρήκαν αποδέκτες. Τα παιδιά άκουσαν και εκφράστηκαν.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
800