Νηπιακή Αγωγή (παιδιά 2,5-4 ετών)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Νηπιακή Αγωγή

Περιγραφή

Οι μικροί μπόμπιρες ήταν απίθανοι! Κι αυτοί πολύ προετοιμασμένοι και με πολλή όρεξη να έρθουν σε επαφή (έστω και απλώς κρατώντας λίγο το λουρί ενός σκύλου) με τους τετράποδους συντρόφους μας.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
802