Νηπιαγωγείο “Μπωντέν» (Φιλοθέη-Νήπια)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Νηπιαγωγείο “Μπωντέν» (Φιλοθέη-Νήπια)

Περιγραφή

Με το “Μπωντέν” έχουμε μακροχρόνια σχέση. Υπήρχαν παιδιά που φοβόντουσαν να πλησιάσουν αλλά όλα τους το ξεπέρασαν! Ξεχώρισε η Μάρα η οποία τελικά έδειξε στους συμμαθητές της πώς ταΐζουμε έναν σκύλο!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
888