Νηπιαγωγείο “Μπωντέν» (Κηφισιά-Νήπια)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Νηπιαγωγείο “Μπωντέν» (Κηφισιά-Νήπια)

Περιγραφή

Ζεστή υποδοχή, παιδιά συγκεντρωμένα παρά το μικρό της ηλικίας τους. Ο καιρός μας επέτρεψε να είμαστε έξω και οι σκύλοι μας ήταν πανευτυχείς. Ευχαριστούμε θερμά την κα Μαντώ Κομνηνού για την πολύ καλή προετοιμασία.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
888