Νηπιαγωγείο Κάτω Σουλίου Μαραθώνα

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Νηπιαγωγείο Κάτω Σουλίου Μαραθώνα

Περιγραφή

Ήταν πολλοί οι γονείς που δεν ήθελαν να πάμε στο Νηπιαγωγείο Κάτω Σουλίου. Ανάμεσα στα παιδάκια και ένα κοριτσάκι που άρχισε να κλαίει από φόβο σχεδόν από την στιγμή που μπήκαμε στην αίθουσα με τους σκύλους. Με τη βοήθεια όμως του δίδυμου αδελφού της και την δική μας τελικά χάιδεψε την Κούκλα.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
888