Νηπιαγωγείο Εκάλης (προνήπια και νήπια)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Νηπιαγωγείο Εκάλης

Περιγραφή

Η επίσκεψη σε αυτό το νηπιαγωγείο έχει πια καθιερωθεί, αφού κάθε χρόνο μας προσκαλούν να το επισκεφτούμε… Τα παιδάκια παρά το μικρό της ηλικίας τους, ήσυχα και με τάξη, άκουσαν με προσοχή την παρουσίαση μας και αργότερα απόλαυσαν και την γνωριμία με τους σκύλους της ομάδας μας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, ραντεβού πάλι του χρόνου…

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
914